Objevte historii židovské komunity v Rousínově


Přehled rousínovských rabínů

- Menachem Mendl ben Meschullam Salomon Auerbach-Fischhof

Působil zde přibližně kolem roku 1660. Jakožto „otec obce“ podepsán na pergamenu z roku 1666. Narodil se ve Vídni a pocházel ze slavné rabínské rodiny v čele s Mosesem Aurbachem, jenž byl dvorním Židem biskupa v Řezně (1492).

Otcem prvního známého rousínovského židovského rabína byl Meshullam Solomon Auerbach-Fishof. Zastával významnou pozici ve vídeňské židovské obci. Roku 1670 byli s ostatními Židy vypovězeni z Vídně a usadili se v Mikulově. Menachem Mendl Auerbach-Fischhof studoval u významných talmudistů (např. Menachem Mendel Krochmal). Oženil se s dcerou Jehudy Lejba Kohna z Krakowa, kam se se svým bratrem Chaimem přestěhoval. V Krakowě působil jako soudce (dajan) tamní židovské obce. V 60. letech 17. století odchází do Rousínova. Zde působil 13 let. V roce 1673 odchází do Krotczyna u Poznaně, kde vykonává post předsedy židovské obce i rabína. Zde také založil talmudickou školu (ješivu).


- Jechiel Michl ben Abraham ha-Kohen Rappaport z Lemberku

Jeho rodina byla rozvětvená po celém světě (Německo, Itálie, Francie, Polsko). Po svém 20ti-letém působení v Rousínově odchází roku 1693 do Prostějova.


- Salomo, otec kodaňského rabína Abrahama Isch Raustize


- Abraham Naftali Hirsch ben Moses ha Levi Spitz

Před rokem 1690 působil v Rousínově jako rabín a učitel, později byl rabínem v Mikulově. V roce 1692 zastával post soudce u významného zemského rabínského soudu v Mikulově. V roce 1704 odešel do Wormsu, kde roku 1712 zemřel.


- Menachem Mendl ben David

Zemřel v roce 1747 v Mikulově. Vnuk slavného moravského zemského a mikulovského rabína Menachema Mendela ben Abrahama Krochmala. Zastával funkci předsedy rabínského soudu v Mikulově. Založil pozemkovou knihu rousínovské židovské obce, kterou věnoval Ondřeji hraběti z Kounic.


- Isaschar Beer ben Perez


- Salomo ben Jakob ha-Sephardi

Působil v Rousínově v letech 1718-1750. Přišel z jihomoravského města Šafova. Narodil se v Bělehradě, jako sedmiletý chlapec byl rok a půl v zajetí rakouské císařské armády, která bělehradskou židovskou obec vzala do zajetí a požadovala po vídeňské židovské obci výkupné. Zemřel 14. 3. 1750 v Rousínově.


- Jeremia ben Eljakum Gottschalk Wanefrieden z Kounic

Působil zde v letech 1751-1756. Později činný jako rabín v Lipníku, kde také zemřel.


- Josef Freistadt

V Rousínově kolem roku 1757, později byl rabínem v Holešově.


- Josef Juspa ben David z Frankfurtu nad Mohanem

Působil v Rousínově přibližně kolem roku 1761. Byl strýcem moravského zemského rabína Gabriela Eskelese.

- Josef ben Menachem Mendl Deutsch z Mikulova

V Rousínově kolem roku 1776.


- Meir aus Pinczow

V Rousínově působil kolem roku 1786, dříve činný jako rabín v Bučovicích.


- Meir ben hakodesh R. Jona

Zemřel v Rousínově 21. ledna 1791.


- Wolf ben Löb Lichtenstadt aus Triesch

Působil v Rousínově na postu rabína v letech 1792-1797.


Michael Wronik

Rabínem byl v letech 1796-1838, zemřel 27. prosince roku 1838 a je pochován v Rousínově.


- Michael H. Stössel

Působil v Rousínově v letech 1839-1879, zemřel 5. října 1879 a je pochován v Rousínově.
V letech 1880-1887 nebyl rabinát obsazen a funkci rabína tak obstarával kojetínský rabín Moritz Friedmann.


- Nathan Frankl

Zastával post rabína v letech 1890-1892.


- Dr. Heinrich Weiss

Rabínské poslání vykonával v Rousínově v letech 1893-1899.


- Dr. Max Steif

V Rousínově působil od roku 1900 a současně pečoval o rabinát v Bučovicích, ve Slavkově a ve Vyškově. Narodil se v Brně a studoval ve Vídni.