Objevte historii židovské komunity v Rousínově


SOUČASNOST

30.10.2010 13:11

Obnova židovské čtvrti dokončena

V neděli 19. září byla za účasti občanů města a hostů, celkem asi 300 osob, slavnostně předána stavba „rekonstrukce židovské čtvrti“. O historii židovského osídlení informovala paní Eliška Škrobová. V Židovské čtvrti bydlelo až 1150 Židů, kteří tvořili v 1. polovině 19. století více než 50%...

—————

01.08.2010 13:06

Informace o probíhající renovaci židovské čtvrti

Stavba úspěšně pokračuje a již dnes se ukazuje, jak bude tato část Rousínova vzhledná. Jsou vybudované chodníky po obou stranách ulice Skálova, jsou osazeny nové lampy veřejného osvětlení jak na ulici Skálova, tak na ulici Trávníky, buduje se nová komunikace na ulici Trávníky, chodníky na ulici...

—————

29.06.2010 12:42

Přednáška a výstava Židovské tradice a svátky

Dne 21. 5. se setkali obyvatelé města Rousínova na přednášce „Židovské tradice a svátky“, která se uskutečnila v Rousínově. Tato akce je součástí projektu „Obnova československé vzájemnosti Podbranč – Rousínov“. Vernisáž výstavy následovala po poutavé přednášce o židovských tradicích a...

—————

23.02.2007 22:06

Prohlídky a vstupy na židovský hřbitov Rousínov!

Informace pro zájemce o návštěvu židovského hřbitova v Rousínově ŽH není volně přístupný pro veřejnost. Pro jeho návštěvu je třeba se předem domluvit se správcem židovského hřbitova, který jako jediný má pravomoc zpřístupňovat ŽH pro veřejnost. Jakýkoliv jiný způsob přístupu na židovský...

—————