Objevte historii židovské komunity v Rousínově


Informační zdroje a prameny

     Použitá literatura

 • ČÁDA, František

Rousínov : Dějiny a socialistická přítomnost.

Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1982.

 

 • FIEDLER, Jiří

Židovské památky v Čechách a na Moravě.

Praha : Sefer, 1992.

ISBN 80-900895-1-8

 

 • Fotokronika města Rousínova.

 

 •  GOLD, Hugo

Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangheit und Gegenwart.

Brno, 1929.

 

 • KLENOVSKÝ, Jaroslav

Židovské památky Moravy a Slezka.

Brno, 2001.

 

 • KÁRNÝ, Miroslav

Terezínská pamětní kniha : židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy          1941-1945. Svazek I.

Praha : Melantrich, 1995.

ISBN 80-7023-209-9

 

 • KÁRNÝ, Miroslav

Terezínská pamětní kniha : židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy          1941-1945. Svazek II.

Praha : Melantrich, 1995.

ISBN 80-7023-225-0

 

 • Kronika města Rousínova 1876 - 1907.

[Uloženo v: SOA Vyškov (pracoviště Slavkov)].

 

 • Kronika města Rousínova 1908 - 1954.

[Uloženo v: SOA Vyškov (pracoviště Slavkov)].

 

 • LIČMAN, Alois

Nástin dějepisný Nového Rousínova.

Nový Rousínov, 1911.

 

 • LIČMAN, Alois

Vlastivěda moravská : Slavkovský okres.

Brno, 1921.

 

 • NEWMAN, Ja´akov ; SIVAN, Gavri´el

Judaismus od A do Z : Slovník pojmu a termínů.

Praha : Sefer, 1992.

 

 • PĚKNÝ, Tomáš

Historie Židů v Čechách a na Moravě.

Praha : Sefer, 2001.

ISBN 80-85924-33-1

 

 • PROCHÁZKOVÁ, Eva ; ČERNÝ, Adolf

750 let města Rousínova.

Rousínov, 1972.

 

 • ŠPUNAR, P. Rovnost ze dne 28. září 2004. Článek: Heinrich W. Ernst – brněnský Paganini.
 • SLAVÍK, František

O Novém Rousínově.

Brno, 1891.

[Uloženo v: SOA Vyškov (pracoviště Slavkov)].

 

 • SVOBODOVÁ, Božena

Židovské komunity na Vyškovsku v letech 1919 – 1945,

[diplomová   práce].

Pedagogická fakulta MU Brno – Katedra historie, 1997.

 

 •   TENORA, Jan

Statek sv. Petra.

Brno, 1933.

 

 • The jewish encyclopedia

Vol. I – XLII; New York.

 

 • Vlastivěda moravská : Země a lid.

Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2001.

ISBN 80-85048-89-2

 

 • Vyškovské noviny ze dne 30. 06. 1995. Článek: Závažný nález z půdních prostor synagogy v Rousínově. – Židovské muzeum v Jevíčku.

 

 

 

Archivy:       

  ·         1. Státní okresní archiv Vyškov (zkr. SOA) - pracoviště Slavkov.

fond archivu Města Rousínov (zkr. AMR)

fond archivu Židovské obce Rousínov (zkr. AŽOR)

fond archivu Politický okres Vyškov (zkr. POV)

 

  ·         2. Moravský zemský archiv Brno.

                fond archivu Judaica

                fond archivu Slavkovský statek (F 11)

                pozemkové (gruntovní) knihy Židovské obce Rousínov:

                               - Kniha mužských a ženských sedadel v nové synagoze 1817-1871

                               - Kniha židovských krámů 1839-1884

                               - Kniha mužských a ženských sedadel v synagoze 1787-1870

                               - Kniha mužských a ženských sedadel v malé synagoze 1817-1868

                               - Kniha mužských a ženských sedadel pro obě synagogy 1817-1850

                               - Kniha židovských smluv I z let 1788-1803

                               - Kniha židovských smluv II z let 1804-1815

 

                               - Kniha židovských gruntů z let 1839-1850

                               - Kniha židovských obligací I z let 1786-1805

                               - Kniha židovských obligací II z let 1802-1818

                               - Kniha židovských obligací III z let 1819-1832

                               - Kniha židovských obligací IV z let 1832-1850

                               - Kniha židovských svatebních smluv z let 1791-1845

 

  ·           3. Archiv Židovské náboženské obce Brno.