Objevte historii židovské komunity v Rousínově


Prohlídky a vstupy na židovský hřbitov Rousínov!

23.02.2007 22:06

Informace pro zájemce o návštěvu židovského hřbitova v Rousínově

ŽH není volně přístupný pro veřejnost. Pro jeho návštěvu je třeba se předem domluvit se správcem židovského hřbitova, který jako jediný má pravomoc zpřístupňovat ŽH pro veřejnost.

Jakýkoliv jiný způsob přístupu na židovský hřbitov, mimo výše uvedený, není povolen!

V případě, že chcete navštívit hřbitov, domluvte se se správcem - kontakt.

Pravidla pro návštěvníky

Na hřbitově se smí fotit, nesmí se tam chodit se zvířaty a požívat zde alkohol. Platí zákaz odhazování odpadků a jiných nečistot. Hřbitov je zcela nepřístupný od pátečního večera až do soboty. Na hřbitově je třeba dbát opatrnosti a vyvarovat se jakýchkoliv aktivit, které by mohly vést ke způsobení škody na náhrobcích či k ohrožení návštěvníka nebo přivodění jeho úrazu.

—————

Zpět