Objevte historii židovské komunity v Rousínově


Obnova židovské čtvrti dokončena

30.10.2010 13:11

V neděli 19. září byla za účasti občanů města a hostů, celkem asi 300 osob, slavnostně předána stavba „rekonstrukce židovské čtvrti“.

O historii židovského osídlení informovala paní Eliška Škrobová. V Židovské čtvrti bydlelo až 1150 Židů, kteří tvořili v 1. polovině 19. století více než 50% obyvatelstva města Rousínova. Židovskou obec zastoupil pan Jaroslav Klenovský, který poděkoval městu za starostlivost o tuto část města.

Židovská čtvrť, přesto, že je velmi frekventovaná – prochází a projíždí jí všichni, kteří jdou do Rousínovce a Kroužku – byla nejzanedbanější částí v Rousínově. Vzhledem k rozsahu potřebných úprav nikdy nemělo Město dostatek peněz na generální
opravu. A nikdy by dostatek peněz nemělo. A tak tady byl stále středověk. Naštěstí se objevily evropské fondy, paní Viera Končitá a Vladimír Gašpar. S paní starostkou Končitou a její obcí Podbranč jsme již realizovali projekt oprav barokních soch v Rousínově a projektovou dokumentaci na vodovod na Podbranči na Slovensku. Na poslední chvíli jsme zkusili podat žádost na rekonstrukci židovské čtvrti v Rousínově a rekonstrukci hradu Branč na Slovensku do „Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika“. O přijetí žádosti se rozhodovalo v monitorovacím výboru, jehož členem je Vladimír Gašpar, ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, všeobecně vzdělaný člověk s mezinárodními zkušenostmi a obrovským přehledem. Jsem rád, že se mohl zúčastnit slavnostního dne. Jednak se jím můžu pochlubit, protože ho považuji za velmi blízkého známého a jednak, aby viděl, čemu pomohl. Dělal mně poradce. Ty dva dny, kdy byla naše žádost na programu, jsem dostal několik SMS s různými dotazy a informacemi o průběhu. Nakonec naše žádost byla schválena.

Zásluhou jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj, konkrétně s Ing. Petrem Sýkorou, ředitelem odboru, se podařilo schválit změny v projektu a navýšit částku o 2 mil. Kč. oproti schválené částce 10 mil. Kč. S kofinancováním projektu nám pomohla firma EDP, jejíž jednatel, pan Alois Slezáček, se ze setkání omluvil. A tak s pomocí všech výše jmenovaných a s pomocí všech svatých se podařilo provést dílo, které se sestává z chodníků na ulici Skálové a Trávníky, zpevněné komunikace na Trávníkách, zpevněných ploch kolem synagogy a ve Šmehlíkově uličce, z rekonstrukce veřejného osvětlení historizujícími lampami, nového místního rozhlasu, rekonstrukce části splaškové kanalizace, stavby parkoviště. Všechno i s odstraněním rodinného domku na ulici Kalouskova 1 a s pracemi městských služeb stálo téměř 15 mil. Kč. Nejsou v tom započítány náklady obyvatel celé čtvrti, které vynaložili naúpravu svých nemovitostí tak, aby mohla býtakce provedena.

Stavba byla postavena firmou Eurovia, za kterou shromáždění pozdravil hlavní stavbyvedoucí František Vintr.

Zdroj: Rousínovský zpravodaj - říjen 2010

—————

Zpět