Objevte historii židovské komunity v Rousínově


Přidána nová podstránka - Sčítací operátory 1890

02.11.2010 15:40

Sčítací operáty židovských obyvatel Rousínova z roku 1890.pdf (222,3 kB)

Sčítací operáty - úřední listiny, používané ke konskripci (soupisu) obyvatelstva byly sestavovány úředníky v určitém politickém okrese a sloužily především pro účely zápisu obyvatel v jednotlivých obdobích. Sčítací operáty jsou v dnešní době významným pramenem informací a to i přesto, že tyto údaje nejsou z určitého hlediska úplné, protože zapsán v každém uvedeném domě byl pouze ten, jenž se zde právě nacházel. Proč tedy právě tyto soupisy jsou pro nás důležité? Ze zmiňovaných operátů je možné vyčíst velké množství specifických údajů. Najdeme zde především čísla domů a jména osob, které se v daném domě nacházely. Zvláště důležitá jsou data narození jednotlivých občanů a domovské právo nám pro změnu napoví, odkud tito lidé pocházeli, respektive místo jejich narození. Důležité jsou samozřejmě také informace při porovnání sčítacích operátů z jednotlivých období.

—————

Zpět