Objevte historii židovské komunity v Rousínově


Informace o probíhající renovaci židovské čtvrti

01.08.2010 13:06

Stavba úspěšně pokračuje a již dnes se ukazuje, jak bude tato část Rousínova vzhledná. Jsou vybudované chodníky po obou stranách ulice Skálova, jsou osazeny nové lampy veřejného osvětlení jak na ulici Skálova, tak na ulici Trávníky, buduje se nová komunikace na ulici Trávníky, chodníky na ulici Trávníky a nové vjezdy a přístupy k domům.

Poslední etapou bude dobudování nájezdu z Trávníků na ulici Skálova a vybudování parkovacích míst, které, jak doufáme, uleví auty přeplněnému náměstí. Stále platí termín předání díla konec srpna 2010.

Zdroj: Rousínovský zpravodaj - srpen 2010

—————

Zpět